Persoonlijke
Verzorging

Wijkverpleging en Wlz zorg

In de ideale wereld heeft u geen zorg nodig. Maar als u dan toch zorg nodig heeft, dan het liefst met zo min mogelijk invloed op uw dagelijks leven. Daarom bieden de wijkverpleegkundigen van Zorghart Twente u de zorg die u nodig heeft. Thuis, in uw eigen vertrouwde omgeving. Een slechte gezondheid of lichamelijke conditie kan grote invloed hebben op uw dagelijks leven en veel vragen van de mensen om u heen. Als u of uw mantelzorger hier hulp of ondersteuning bij nodig heeft, dan kunt u rekenen op de wijkverpleegkundigen van Zorghart Twente. Binnen de wijkverpleging loopt de zorg uiteen van niet-medische tot medische zorg, van eenvoudige tot ingewikkelde handelingen. U kunt hierbij denken aan ondersteuning bij het douchen of aankleden, maar we helpen u ook bij het innemen van medicijnen, zwachtelen van uw been of bijvoorbeeld het toedienen van injecties. Bij niet-verpleegkundige handelingen kunt u denken aan ondersteuning in het huishouden, ondersteuning op emotioneel gebied of hulp met uw financiën en organisatie van uw huishouden.

Onder persoonlijke verzorging wordt alles verstaan wat tot de lichamelijke verzorging hoort. Denkt u hierbij aan o.a.:

  • Het wassen, tanden poetsen, aan- en uitkleden, haren kammen en wonden verzorgen

  • De cliënt uit en in bed helpen of ondersteunen

  • Hulp bieden bij het gebruiken van hulpmiddelen

  • De cliënt hulp bieden bij het eten en drinken

  • Incontinentie ondersteuning

  • Het klaarzetten en toedienen van medicijnen

  • Het aan- en uittrekken van elastische (steun)-kousen

Zorg op maat

Als u wijkverpleging aanvraagt, dan kijken we niet alleen naar uw zorgbehoeften, maar ook naar uw manier van leven en uw persoonlijke wensen. Tijdens een intakegesprek stellen we een persoonlijk zorgplan op. Dit plan zal de leidraad worden voor de zorg die u ontvangt. Hierin staat welke zorg u nodig heeft, wat u of een mantelzorger zelf wil of kan, wat uw wensen en verwachtingen zijn en hoe we de zorg zo goed mogelijk kunnen inpassen in uw dagelijks leven. Geen wens of vraag is teveel, we zetten graag dat stapje extra voor u.

Langdurige zorg vanuit de Wlz

Heeft u gedurende de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig, bijvoorbeeld als gevolg van een lichamelijke of verstandelijke beperking? Dan kunt u zorg aanvragen vanuit de Wlz. Wlz staat voor Wet Langdurige Zorg.

Wlz zorg

Heeft u gedurende de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig, bijvoorbeeld als gevolg van een lichamelijke of verstandelijke beperking? Dan kunt u zorg aanvragen vanuit de Wlz. Wlz staat voor Wet Langdurige Zorg. Bij langdurige zorg kunt u bijvoorbeeld denken aan zorg op het gebied van:

  • Begeleiding

  • Huishoudelijke hulp

  • Persoonlijke verzorging en verpleging

Eigen bijdragen

Voor deze zorg betaalt u vanaf 18 jaar een eigen bijdrage aan het CAK. De hoogte van dit bedrag wordt berekend door het CAK. Met de rekenhulp van het CAK rekent u snel uw eigen bijdrage uit.

Indicatie Wlz

U kunt een indicatie voor Wlz-zorg aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. U kunt ook uw familie of vertegenwoordiger vragen deze voor u aan te vragen of contact opnemen met uw gemeente.

Wachttijden

Wanneer u zorg nodig heeft, kunt u contact opnemen met één van onze zorgprofessionals. Normaal gesproken ontvangt u gelijk de gevraagde zorg.

Vragen over Zorghart? 

Heb je hulp nodig of een vraag? Vul dan het contact formulier hieronder in en we nemen zo snel mogelijk contact op.